Zrínyi Miklós SE
Történelmi Haditorna Klub

 

 

 

 

 

Eurolucta

Az EUROLUCTA egyedi fantázia szó, a latin nyelv szabályainak megfelelően készült 1981-ben. Tartalmi megfelelője a „lucta europea” latin kifejezésnek, melyet a szakirodalom és a nyelv használ, jelentése európai küzdelmek. A szó védjegyként védett, lajstromszáma: 198 029. A szó, mint fogalom, egy, a történelmi katonai mozgásanyag mozgástörténeti kutatásának alkalmazását takarja.

Az európai történelmi katonai mozgásanyag kutatásának fontosabb állomásai

1966. Megalakul az első egyesület Magyarországon, amely a tradicionális európai katonai mozgásanyag kutatásával és rekonstrukciójával foglalkozik, vezetője Szacsky Mihály.
1968. A rekonstruált mozgásanyag felhasználásával készül el az „Egri csillagok” c. film, szakértője Szacsky Mihály.
1970. Az egyesület neve ettől kezdve Zrínyi Miklós Történelmi Haditorna Klub.

1979. Az egyesület elfogadtatja a világgal, hogy az európai katonai mozgásanyag kiváló küzdősport, „versenyképes” a távol-keleti küzdősportokkal. A Ju-jitsu világszövetség felveszi tagjai közé a Zrínyi Miklós Történelmi Haditorna Klubot, a munkája eredményeként elkészült mozgásanyagot önálló rendszernek ismerik el és elnevezik „jokoryu magyar”-nak. (Ekkor készült a „Három úr húsz dannal” c. TV film, amely ezt dolgozza fel és bemutatja az egyesület munkáját. Az egyesület a Budapesti Műszaki Egyetem MHSz klubjához kerül.)
1981. Megalkotjuk az EUROLUCTA szót, ettől kezdve így nevezzük a kutatómunka eredményeként létrejött mozgásanyagot és oktatási rendszerét.
1983. A távol-keleti sportoktól különálló mozgásos tevékenységként határozzuk meg az euroluctát, mozgásanyaga alapvetően az európai vívó és birkózó könyvek alapján rekonstruált technikákat tartalmazza. Oktatási és edzésmódszere felhasználja a legmodernebb lehetőségeket, módszereket, vizsgálja és méri a sportolóknál elért hatásokat. Az európai szemléletnek megfelelően biztosítja az önálló munka lehetőségeit, a konstruktivitást, lehetővé teszi a testre-szabott mozgásanyag kialakítását. Megfelelő képzettségű, a rekonstruált mozgásanyag ismeretével rendelkező edzők oktathatják.

1984-től Európában több helyen került bemutatásra a mozgásanyag és a hozzá kidolgozott edzésmódszer. (A mozgásanyag „nyílt”, belekerülhetnek az újonnan rekonstruált mozgásformák, az edzésmódszer pedig modern, egyszerre biztosítja a biztonságos felkészülést és az önálló munkát, ezek az elvek érvényesülnek a minősítés során is.) Publikációk jelentek meg és konferenciákon vettünk részt.

1999-ben megjelent a „Történelmi európai katonai és népi sportok” című könyv, (írói Szacsky Mihály és Pálinkás Gábor), amely lényegében ismerteti az EUROLUCTA lehetőségeit a szabadidős tevékenységek és a történelmi mozgások hiteles ábrázolásának területén. A könyvből több európai állam nemzeti könyvtára rendelt a Széchenyi Könyvtáron keresztül. Magyarországon a történelem oktatás szakanyagává nyilvánították a könyvet. Ezt több, a témával foglalkozó publikáció és könyv kísérte. (Pl.: Európai önvédelem, a könyvek kiadója a Sárkányos Lovagrend.)

 

Az EUROLUCTA mozgásanyaga, elsajátításának és minősítésének rendszere

Az eurolucta mozgásanyaga a XIII-XVIII. századi vívó- és birkózókönyvekben leírt és ábrázolt, párviadalokban, küzdelmekben, katonai képzésben alkalmazott technikák alapos elemzése utáni rekonstrukciós munka eredménye. Ez lényegében gyalogos és lovas, pusztakezes és eszközös gyakorlatok halmaza, mely korszakonként és fegyvernemenként csoportosítható. (Javasolt a rekonstruált mozgásanyag elemeinek eredetét is megismerni, bár a szabadidős mozgásos gyakorláshoz ez nem szükséges, de a hiteles, korhű felhasználás esetén elkerülhetetlen.)